BIMmen in de infra Tekst: Marion de Graaff, Tekstbureau ’t Kofschip. Beeld: Pixabay

Voor de meeste aannemers en bouwbedrijven is BIM tegenwoordig gesneden koek. Alle ketenpartners werken efficiënt samen en de faalkosten blijven tot een minimum beperkt. In de infrasector is BIM nog geen gemeengoed, maar wel sterk in opkomst.

De woning- en utiliteitsbouw is verder met BIM dan de infrastructuursector. Maar dat samenwerking binnen een gezamenlijk systeem grote voordelen heeft, is ook de diverse partijen in de infra wel duidelijk. Het is niet zozeer een kwestie van willen, maar van kunnen.

Informatie input

Digitalisering is overal, en dat zal in de toekomst alleen nog maar meer worden. Enorm veel informatie is al online beschikbaar via databanken. De uitdaging bij infra is de vraag in hoeverre de digitaal beschikbare informatie ook werkelijk overeenkomt met de bestaande infrastructuur. Voor een goed werkend systeem is het delen van informatie een belangrijke voorwaarde. Die informatie moet 100% betrouwbaar zijn, en kan daarna worden samengevoegd met andere gegevens. Over het algemeen wordt al snel aangenomen dat digitale data altijd klopt, maar dat hoeft niet zo te zijn. Kritisch kijken is dus een must. Samenwerken aan infraprojecten is een behoorlijke uitdaging, omdat ze vaak enorm complex zijn. Bovendien bestaat infra feitelijk uit twee delen: ondergronds, en bovengronds. 

Onder de grond

Van bestaande ondergrondse structuren is afhankelijk van de bouwperiode documentatie beschikbaar. Daar staat in waar kabels liggen en welke aansluitingen zich waar bevinden, en of er resten van eerdere bebouwing of infra aanwezig zijn. Allemaal info die voorafgaand aan de start van een nieuw project bekend zou moeten zijn. Daarvoor is een grote databank nodig, waarin dergelijke gegevens opgeslagen, bewaard én geactualiseerd kunnen worden. Verschillende partijen kunnen hun eigen informatie in zo’n systeem kwijt, en dat vraagt om een goede afstemming. Heel belangrijk is dat de informatie altijd up to date is, anders is het systeem niet betrouwbaar. BIM kan helpen om systemen op orde te houden.

Op de weg

Digitalisering is al aardig doorgedrongen in de wereld van de infrastructuur. Ook in de mobiliteit wordt steeds meer gebruik gemaakt van data. Die twee werelden komen samen op de weg, in het verkeer. Bij zowel de aanleg als en het gebruik van smart highways is data cruciaal, denk aan de komst van de elektrische en/of de zelfrijdende auto. Grote spelers in de infra verwachten zelfs dat internationale techbedrijven het verkeer zullen gaan managen, als regionale en nationale overheden die rol niet pakken.

Duurzaamheid

Nog een toepassing van BIM in de infra ligt op het vlak van duurzaamheid. Het is mogelijk om allerlei gegevens vast te leggen, zoals verwerkte materialen, producten en grondstoffen. Aan de hand daarvan is vervolgens gemakkelijk vast te stellen of het op een bepaald moment duurzamer is om een tracé (deels) te vervangen. Wordt een object gesloopt, dan is snel helder of de materialen recyclebaar zijn. En zijn er over dertig jaar werkzaamheden nodig aan een infra object, dan is met behulp van de databank vast te stellen welke materialen en grondstoffen werden gebruikt.

Geïntegreerd model

De infrastructuurbranche kan bij het bouwen van een goed uitwisselingsplatform voor BIM gebruik maken van de kennis die eerder al in andere sectoren werd opgedaan. Bepaalde beginnersfouten hoeven dus niet meer gemaakt te worden. Zo stelde een deskundige in de bouwbranche een aantal jaar geleden vast dat open standaarden niet zaligmakend zijn. De belangrijkste les zou wel eens kunnen zijn: voorkom dat er verschillende systemen of methodieken gebruikt worden, en start dus direct met een geïntegreerd model.

Ook interessant