De Wet kwaliteitsborging (Wkb) checklist. Ben jij er al klaar voor? Copyright: STA Software

De nieuwe Wet kwaliteitsborging staat voor de deur en als bouw (gerelateerd) bedrijf kun je er haast niet meer omheen. Het doel is om onder een strenger bouwtoezicht en een betere aansprakelijkheidsregeling, gebreken te verminderen en de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren. Het daadwerkelijk verwezenlijken van dit doel vraagt om een samenwerking van meerdere disciplines waardoor een duidelijke en efficiënte administratie noodzakelijk wordt.

Als reminder en om te checken of jouw bouwonderneming klaar is voor deze nieuwe werkwijze hebben we de belangrijkste veranderingen en tips onder elkaar gezet in de vorm van een checklist. 

  • De vijf belangrijkste veranderingen. Houd je team up to date;
  • Start met het opbouwen van een consumenten dossier;
  • Werk gestructureerd en digitaal.

Als je nog geen idee hebt hoe de Wet kwaliteitsborging invloed gaat hebben op jouw bouwonderneming, dan is de eerste logische stap om jezelf te gaan verdiepen in de wetgeving. Om te beginnen vind je hier de vijf belangrijkste veranderingen:

De vijf belangrijkste veranderingen. Houd je team up to date

  • Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs (kwaliteitsborgers) gaan tijdens het ontwerpen en op de bouwplaats controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen;
  • Aannemers worden zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van gebreken die zij zelf hebben veroorzaakt. De klant kan de aannemer zowel voor als na de eind oplevering dwingen tot reparaties van gebreken indien de klant fouten constateert;
  • Als aannemer ben je verplicht je klanten te laten weten hoe je verzekerd bent tegen faillissement en risico’s op schade en gebreken. Ook als je niet verzekerd bent;
  • In de huidige situatie wordt de aanneemsom (5% van het bouwbedrag) geparkeerd bij de notaris en automatisch uitgekeerd wanneer een gebouw klaar is. Met intreding van de nieuwe Wkb wordt dit bedrag pas uitgekeerd nadat de klant heeft toegekend dat alle gebreken zijn verholpen;
  • De bouw kan stilgelegd worden indien de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet.

Heb je deze veranderingen nog niet doorgesproken met je team dan is dit nu het juiste moment. Bovenstaande veranderingen hebben impact op zowel administratief gebied als in het werkveld. Het maken van duidelijke afspraken en een heldere documentatie kan problemen voorkomen op langer termijn. 

Start met het opbouwen van een consumenten dossier 

Alle bouwwerken die op dit moment (2021) gebouwd worden, moeten voorzien zijn van een structureel opgebouwd consumenten dossier indien het bouwwerk wordt opgeleverd na 1 januari 2022. Voorkom verassingen en ga met je team na welke bouwwerken hierin worden meegenomen en hoe je het consumenten dossier gaat opbouwen.   

Werk gestructureerd en digitaal

Zoals al eerder vermeld vraagt de Wet kwaliteitsborging om een samenwerking van meerdere disciplines. Een gestructureerde communicatie zowel intern als met onafhankelijke kwaliteitsborgers is cruciaal voor een vlot bouwproces. 

Een tip is daarom om ervoor te zorgen dat alle documentatie wordt gedigitaliseerd en gestructureerd. In de praktijk merken we dat digitaliseren vaak geen punt is, structureren en zorgen dat elke belanghebbende de meest actuele gegevens heeft is daarentegen lastiger. Werken met losse programma’s en bestanden werkt daarin alleen maar tegen. Kies daarom voor een software die processen standaardiseert en structureert. Documenteer gebreken met een tablet op de bouwplaats, voorzie een gebrek van de nodige informatie en verzend het direct naar iedere belanghebbende.  

Ben je op zoek naar software waarmee je op een gestructureerde wijze de kwaliteitsopnames en kwaliteitsinspecties kunt digitaliseren?  Lees dan verder.

Ook interessant