Kennis voor starten met een Bouwwerk Informatie Model (BIM) is uitgebreid

De bouwbranche zoekt naar mogelijkheden om effectiever en efficiënter te werken om faalkosten te voorkomen, zoals gebrekkige gegevensuitwisseling tussen bouwpartners en onvoldoende aandacht voor de uitvoerbaarheid tijdens de ontwerpfase. Faalkosten voorkomen kan door het toepassen van het Bouwwerk Informatie Model (BIM). Ontwikkelingen met betrekking tot BIM gaan zeer snel. Daarom is de ISSO-publicatie 109 ‘Starten met een BIM’ herzien.

De ISSO-publicatie geeft inzicht in het werken met een BIM en de randvoorwaarden aan voor gebruik en implementatie ervan. De nieuwe versie is gepubliceerd en beschikbaar in de KennisBank.

Aspecten en randvoorwaarden zijn uitgebreid 

In de nieuwe versie van deze ISSO-publicatie is de Level of Detail/Development (LoD) verder toegelicht. Ook zijn de randvoorwaarden voor het starten met een BIM binnen een organisatie uitgebreid. En er is meer aandacht voor de BIM basis Informatieleveringsspecificatie (ILS) op basis van informatie van het BIM Loket.

Het toepassen van een BIM 

Een BIM maakt gebruik van (centrale) databases in plaats van tekeningen. Het doel is om kennis te delen en de samenwerking tussen partijen in de bouwkolom te bevorderen. De ISSO-publicatie 109 is een richtlijn waarin mogelijke samenwerkingsvormen, rollen en taken in projecten met een BIM worden beschreven voor de bouw- en installatiesector.

Ook interessant