Nieuw dragend bouwsysteem van steenwol toegepast in NOM-woningen Bron: Rockwool

ROCKWOOL heeft een bouwsysteem van steenwol ontwikkeld, dat niet alleen isoleert, maar ook dragend is. Door een speciale persing van de steenwol heeft het een draagvermogen vergelijkbaar met staal. Het nieuwe bouwsysteem voorziet in de behoefte van bewoners en bouwnormen op het gebied van zowel duurzaamheid als brandveiligheid en akoestiek.

Een woning die comfort, bescherming en zekerheid biedt, in de breedste zin van het woord. Dat is het uitgangspunt van Rockzero® Bouwsystemen, een nieuw, dragend bouwsysteem gemaakt van ROCKWOOL steenwol. Het innovatieve bouwsysteem werd onlangs voor het eerst toegepast in opdracht van de Friese woningcorporatie Elkien, bij de bouw van 14 NOM-woningen in Leeuwarden.

Meer draagvermogen dan houtskeletbouw

Rockzero is een dragend bouwsysteem waarbij de gebouwschil (wanden en dak) grotendeels uit ROCKWOOL steenwol bestaat. Door de oriëntatie en persing van de vezelstructuur van steenwol aan te passen, heeft ROCKWOOL het dragend vermogen van de steenwol fors vergroot. Hierdoor biedt het systeem meer draagvermogen dan houtskeletbouw en een vergelijkbaar draagvermogen als staal. Hierdoor kan met Rockzero tot drie lagen worden gebouwd. De wanden van het systeem bestaan uit een dragende kolommen structuur gemaakt van steenwol. Een u-profiel sluit deze kolommen aan de bovenzijde af, waarna een volgende verdieping en tenslotte het dak geplaatst kunnen worden. Rockzero bestaat uit een drielaagse opbouw van steenwol, wat zorgt voor een extreem geïsoleerde bouwschil.

Luchtdicht bouwen

Het systeem is beschikbaar met de Rc-waardes 7, 8 en 9. Naast het isolerend vermogen levert bouwen met (onbrandbare) steenwol veel andere voordelen ten opzichte van traditioneel bouwen op. Woningen gebouwd met Rockzero zijn zeer brandveilig: tot 60 minuten bezwijkt de structuur niet, dat is 2 x de norm uit het Bouwbesluit. Bovendien zijn ze circulair, luchtdicht gebouwd en kennen ze een dampopen structuur. Het bouwsysteem levert een hoge mate van akoestisch comfort dankzij de bovengemiddelde prestaties van steenwol op het gebied van geluiddemping. Qua energie-efficiëntie gedragen bouwmateriaal en -systeem zich heel voorspelbaar waardoor – met de juiste installatietechniek – de Total Cost of Ownership (TCO) voor huiseigenaren sterk kunnen worden gereduceerd.

Primeur in Friesland: 14 NOM-woningen

Rockzero is voor het eerst toegepast bij de nieuwbouw van 14 NOM-woningen (Nul Op de Meter) in Friesland. In opdracht van woningcorporatie Elkien werd het bouwsysteem – in nauwe samenwerking met ROCKWOOL, TWA Architecten uit Burdaard en ontwikkelaar/aannemer Zaanderwijk uit De Goorn – vertaald in 14 unieke en zeer energie-efficiënte huizen. De woningen leveren dankzij een Rc-waarde van 8 en een installatieconcept met PV panelen, infraroodverwarming en een warmtepompboiler meer energie dan ze gebruiken, wijst de praktijk uit na bijna een jaar bewoning.

Lagere Total Cost of Ownership

Het duurzame karakter van de woningen en de lage energielasten voor bewoners waren belangrijke redenen voor Elkien om voor Rockzero te kiezen, legt asset manager Reind Fokkens uit. “Verduurzaming van de woningvoorraad is een speerpunt in onze strategie en NOM-woningen zijn de nieuwe norm”, stelt hij. “Het is onze overtuiging dat vastgoed, dat in de kern circulair is en eerder energie levert dan gebruikt, op de lange termijn meer waardevast is. Daarbij kijken we als corporatie niet alleen naar bouwkosten, maar vooral ook naar de kosten van exploitatie van ons vastgoed. Traditionele installaties, met name elektrische systemen, zijn vaak kostbaar qua investering en onderhoud. Wij zien meer in het goed isoleren van de schil zoals dit bouwsysteem doet. Dat levert een aanzienlijk lagere Total Cost of Ownership (TCO) op. Voor dit project liggen die zo’n 40% lager dan de verwachting. Tegelijkertijd geeft een NOM-woning onze klanten zekerheid over hun woonlasten. Vooral voor mensen met lagere inkomens is dat erg prettig.”

Skelet en isolatie ineen

Tsjamme Overal is als projectleider van TWA Architecten nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen van de NOM-woningen. Dat steenwol in de huizen zowel het skelet als de primaire bron van isolatie is, noemt hij “uniek”. “Het grote voordeel hiervan is dat de dragende elementen een veel betere isolerende werking hebben.” Daarnaast ziet hij luchtdicht bouwen in combinatie met een damp-openstructuur als onderscheidend van Rockzero. “Dat zie ik nog maar weinig, maar is wel echt iets waar we als bouwsector naar toe moeten. Een damp-open bouwschil zorgt voor een veel comfortabeler binnenklimaat.” 

Ook interessant