Oprichting normcommissie gebakken tegels, slipweerstand en bestratingsmaterialen

Eerder dit jaar organiseerde NEN een stakeholdersbijeenkomst voor partijen die belang hebben bij gebakken tegels, slipweerstand en bestratingsmaterialen. Naar aanleiding van de getoonde interesse vanuit diverse partijen is er een gezamenlijke normcommissie opgericht. Deze nationale normcommissie gaat Europese en mondiale normalisatie op deze onderwerpen volgen en beïnvloeden.

Lange tijd waren gebakken tegels, slipweerstand en bestratingsmaterialen vertegenwoordigd in verschillende normcommissies binnen NEN. Deze commissies zijn een aantal jaren geleden opgeheven of inactief geweest.

Europese normalisatie

In de bijeenkomst eerder dit jaar kwam naar voren dat er op dit moment met name behoefte is om invloed uit te oefenen op Europese normalisatie rondom tegellijmen en meetmethodieken voor slipweerstand. Binnen CEN wordt gewerkt aan de herziening van normen op deze thema’s. 

Oprichting normcommissie 

De eerste nationale normcommissievergadering vindt op 3 juni plaats. Heeft u interesse om deel te nemen aan deze normcommissie? Stuur een e-mail naar: mb@nen.nl.

Ook interessant