Convenant verplicht Dakmeesters tot recycling betonnen dakpannen Beeld: Stichting Dakmeester, BRBS voorzitter Ton van der Giessen

De 23 grootste dakdekkersbedrijven van hellende daken in Nederland, aangesloten bij de Stichting Dakmeester, hebben afgesproken op jaarbasis tussen de 15 en 25 miljoen betondakpannen aan te bieden voor recycling. Stichting Dakmeester en BRBS Recycling, branchevereniging breken en sorteren, hebben dit in het Convenant Recycling Betondakpannen vastgelegd. Hierdoor dragen zij bij aan een circulaire economie.

De 23 Dakmeesters verplichten zich tot het in gang zetten van recycling van oude betondakpannen. Dit materiaal wordt aangeboden aan gespecialiseerde recyclebedrijven die aangesloten zijn bij BRBS Recycling. Deze dienen de dakpannen te verwerken tot een hoogwaardige grondstof voor de productie van nieuw beton, waaronder nieuwe betondakpannen.

Onderdeel Daksysteemgarantie

De dakdekkersbedrijven staan aan het begin van de keten. Zij zijn in staat om de dakpannen apart te houden en de logistiek te regelen naar de specialistische recyclebedrijven die een recyclegarantie afgeven. Recycling van de oude betondakpannen wordt een vast onderdeel van de reeds 15 jaar bestaande Daksysteemgarantie. Het onderdeel recycling wordt daarmee vastgelegd in het zogenaamde Dakdossier.

Volledig circulair 

Het convenant is een uitstekend voorbeeld van hoe marktpartijen werken aan de circulaire economie en in dit geval met een volledig gesloten cirkel. Tot nu werden oude betondakpannen vooral gebruikt als basis voor bijvoorbeeld wegfundering. Als nieuwe grondstof levert dit weliswaar een bijdrage aan hergebruik, maar het is niet circulair. Monier, de grootste producent van betondakpannen in Nederland, ondersteunt het initiatief met de intentieverklaring om een deel gerecycled materiaal toe te voegen aan de productie van nieuwe betondakpannen.

Ook interessant