Wet kwaliteitsborging heeft effect op vele professionals Foto: Shutterstock

Om de kwaliteit in de bouw te garanderen, gaat, zoals het er nu uit ziet, in 2018 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. De wet is inmiddels door de Tweede Kamer en op 4 juli mag de Eerste Kamer zich er over buigen. Met deze wet verandert de aansprakelijkheid van de bouwer en wordt het toezicht op de bouw geprivatiseerd.

Met de nieuwe wet komt de preventieve toets van Bouw- & Woningtoezicht (BWT), met betrekking op de bouwtechnische voorschriften, te vervallen. De BWT houdt tijdens het bouwen dan geen toezicht meer. De overheid draagt deze verantwoordelijkheid en taken over aan de private markt.

Effect is groot

Mocht de nieuwe wet worden aangenomen, heeft dit niet alleen effect voor de bouwer, maar ook de onderaannemers, toeleveranciers en bijvoorbeeld de zzp’er krijgen er mee te maken. Ook voor de producent en plaatser van dakkapellen zal er het een en ander veranderen. “Kennis van de juiste oplossingen voor opbouw en montage van dakkapellen worden daarmee [met de nieuwe wet red.] voor de fabrikant en plaatser op de bouw van nog groter belang”, legt Dennis Kosten van het Dakvenstermeesters Montage Keurmerk de gevolgen van de nieuwe wet uit.

Productcertificaten

Ook certificaten voor producten worden naar alle waarschijnlijkheid uitgebreid. De KOMO Attest, zoals deze verandering wordt genoemd, kan de fabrikant en plaatser aan één deel van ‘het aantoonbaar maken van product en dienst’ voldoen. “Als kennispartner biedt het Dakvenstermeesters plaatsers van dakkapellen middels haar gecertificeerde opleidingen (o.a. Daglicht & Ruimtewinners voor Dakkapellen) de mogelijkheid om dus ook de dienst, de montage, aantoonbaar te maken.” 

Ook interessant