's Lands eerste energieleverende flat staat straks wellicht in Utrecht Overvecht Tekst: Comtekst, Mari van Lieshout, Beeld: Consortium Inside Out

Het consortium Inside Out gaat in Utrecht een bewoonde flat verduurzamen door installaties aan de buitenzijde van de flat te installeren. De flat aan de Henriëttedreef in de Utrechtse wijk Overvecht krijgt een gevel met geprefabriceerde bouwdelen die de woningen duurzaam verwarmen en ventileren. Ook komen er systemen voor de productie van zonne- en windenergie op de gevel. Aangenomen wordt dat de flat met de aanpassingen op jaarbasis meer energie kan produceren dan de appartementen gebruiken.

De eerste proefwoning voor energieleverende hoogbouwflats is inmiddels in de maak. Een groot voordeel voor de huurders in de flat, die overigens nauw worden betrokken bij de aanpassingen, is dat zij tijdens de werkzaamheden hun woningen niet uit hoeven. Zij zullen dan ook minimale hinder ondervinden tijdens de installatie van de bouwdelen, verwacht de woningcorporatie.

Het consortium Inside Out wordt gevormd door de woningcorporatie Bo-Ex, Nefit-Bosch Thermotechniek, Alkondor Hengelo, Bos Installatiewerken, LomboXnet, architectenbureau cepezed, Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht, onder leiding van het Utrecht Sustainability Institute. Het project is mede gefinancierd door TKI Urban Energy uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het Ministerie van Economische Zaken.

Doorbraak

De flat aan de Henriëttedreef in Utrecht

De ontwikkeling van het modulaire ‘Inside Out’ renovatiesysteem moet leiden tot een doorbraak in de duurzame renovatie van hoogbouwflats uit de jaren ’60 en ’70 naar energieleverende wooncomplexen. Waar installatiecomponenten voorheen per woning werden geplaatst worden ze nu ‘naar buiten gehaald’. Ze worden deels collectief opgelost en via horizontale strangen in de borstwering i.p.v. verticale strangen binnen de flat onderling verbonden. Iedere ruimte wordt straks verwarmd met laagtemperatuur radiatoren. Er wordt vraaggestuurd geventileerd, waarbij de ventilatie is verwerkt in de radiatoren.

Om het complex energieleverend te maken heeft Bo-Ex onder andere voor een windturbine en zonnepanelen gekozen. De appartementen worden verwarmd met warmtepompen en er zal elektrisch worden gekookt. Begin dit jaar was al geëxperimenteerd met een windgenerator op het dak. Die wekte ongeveer 700W aan energie op. Maar als de hele flat wordt aangepakt komt er een nieuwe motor in waarmee ongeveer vijf keer zoveel kan worden opgewekt. Omgerekend  betekent dit dat twee verdiepingen door de turbine in energie worden voorzien.  Door de productie op te schalen en de windturbine te combineren met zonnepanelen kan royaal in de energiebehoefte worden voorzien.

Revolutionair

De aanpak van Inside Out is revolutionair omdat daarmee de installaties worden geïntegreerd in multifunctionele bouwdelen aan de buitenkant van de woning. Bovendien wordt de techniek gecombineerd met duurzame energieopwekking en lokale energieopslag in elektrische deelauto’s.  Hierdoor vermindert de piekbelasting op het net en profiteren bewoners van lage woon- en mobiliteitslasten. Het Inside Out-consortium wil zo een bijdrage leveren aan de seriematige renovatie van 250.000 hoogbouwflats.

Bo-Ex wil dat huurders onder de streep minder woonlasten hebben. De bouwdelen kunnen daardoor geprefabriceerd geleverd worden, de installateurs kunnen snel doorwerken. In de praktijk hoeft de installateur alleen de koppeling met het (warmte)afgiftesysteem en de ventilatiekanalen aan te brengen. Door de bewoners nauw bij het project te betrekken hoopt de woningcorporatie maar ook de samenwerkende partners een groot draagvlak voor verduurzaming te creëren. In de woonkamer en keuken van de woningen kan het snel warm worden. Daarom worden in de proefwoning verschillende soorten zonwering getest.

Ook interessant