Glasindustrie focust op schoon en zuinig Tekst: Marion de Graaff, Tekstbureau ’t Kofschip. Beeld: Shutterstock.com

Er moet slimmer en zuiniger worden omgegaan worden met grondstoffen en energie, daar is iedereen inmiddels van overtuigd en op allerlei terreinen wordt daar al hard aan gewerkt. Ook de glasindustrie neemt maatregelen en produceert betere producten op een schonere en energiezuinigere wijze.

Het gebruik van glasproducten bespaart veel energie, onder andere door isolatie. Aan de andere kant kost het produceren van glas energie. Om manieren in kaart te brengen om het energieverbruik voor de productie van glas naar beneden te brengen, publiceerde de Vereniging van Nederlandse Glasfabrikanten (VNG), ondersteunt door verschillende andere partijen, een aantal jaren geleden de Routekaart 2030 voor de Nederlandse glasindustrie. 

Circulair

De glasindustrie werkt er hard aan om schoner en zuiniger te produceren. Dat gebeurt onder andere door productieprocessen te optimaliseren, restwarmte te benutten, de procescontrole te verbeteren, de grondstofsamenstelling te optimaliseren, de materialenkringloop te verbeteren, nieuwe producten te ontwikkelen, te innoveren en kennis te delen. In de komende tien jaar kan de efficiëntie van de productie nog met een kwart toenemen. Trekt de economie nog verder aan en wordt er meer geïnvesteerd in nieuwe technologieën, dan kan dat percentage oplopen. 
In de bouw worden op grote schaal glasproducten verwerkt voor isolatiedoeleinden in de vorm van glaswol en vlakglas. Bouwbedrijven zullen van glasleveranciers en –fabrikanten verwachten dat de CO2-footprint van deze producten steeds kleiner wordt.
Glas kan vele malen hergebruikt worden, en past dus uitstekend in de transitie naar circulair en cradle-to-cradle. Scherven worden al heel lang gebruikt voor de glasproductie, maar er zijn nog veel meer toepassingen te bedenken voor het hergebruik van glasscherven. Glasproducenten zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken om primaire grondstoffen te vervangen door glasscherven. 

Klimaatakkoord

Om ervoor te zorgen dat de aarde niet verder opwarmt, hebben 195 landen het  Klimaatakkoord Parijs 2020-2050 ondertekend. In dat akkoord staat onder andere dat in 2050 de CO2-uitstoot compleet afgebouwd moet zijn. Dat is een hele opgave en ook voor de glasindustrie betekent het dat er extra inspanningen geleverd moeten worden. De visie van de VNG op de toekomst, met 2050 als stip op de horizon, én de weg daar naartoe, worden beschreven in een nieuwe routekaart. Aan die routekaart 2050 wordt op dit moment de laatste hand gelegd. Schoon, zuinig en rendabel waren de kernwoorden in de routekaart 2030. In de nieuwe versie zouden (internationale) samenwerking en afstemming wel eens sleutelwoorden kunnen zijn.

Kennisnetwerk

Er zijn verschillende hoogwaardige kennis- en onderzoeksinstituten in Nederland gevestigd die zich onder andere met innovaties op het gebied van glas bezighouden. Door samen te werken met buitenlandse equivalenten, ontstaat er een immens kennisnetwerk en dat kan tot nieuwe ontwikkelingen leiden. De overheid kan daar een belangrijke faciliterende rol bij spelen door een aantrekkelijk investerings- en innovatieklimaat te scheppen met aandacht voor milieu, duurzaamheid en energie. De overheid kan ook een bijdrage leveren door in het algemeen de vraag naar en het gebruik van duurzame (glas)producten te stimuleren. In specifiekere zin kan de overheid een voorbeeldrol vervullen door voor alle nieuwbouw en renovaties van overheidsgebouwen duurzaam in te kopen. Dat zou meerdere sectoren, waaronder de glasindustrie, een boost geven en de ambitie concretiseren. Een duidelijk signaal richting een duurzame toekomst zonder CO2-uitstoot. 

Ook interessant