De VELUX Groep sluit zich aan bij RE100 en Business for Nature

De VELUX Groep heeft zich aangesloten bij RE100 en Business for Nature. De samenwerkingen zijn onderdeel van de nieuwe Duurzaamheidsstrategie om in 2030 100% CO2-neutraal te opereren. Het is daarbij de missie van het bedrijf om in 2041 Levenslang CO2 Neutraal te zijn – dit betekent verantwoordelijkheid nemen voor zowel de vroegere als toekomstige koolstofemissies. De VELUX Groep is het eerste bedrijf in de bouwsector dat zich hiertoe committeert.

Als marktleider in dakramen is de VELUX Groep van mening dat het aanpakken van klimaatverandering en natuurverlies te belangrijk is om te negeren. Door aanpassingen in belangrijke onderdelen als productie, inkoop en logistiek zal de VELUX Groep tegen 2030 100% CO2-neutraal opereren. Door zich bij RE100 aan te sluiten verbindt zij zich om al in 2023 100% hernieuwbare elektriciteit te gebruiken.

Gehele historische CO2-voetafdruk vastleggen

Naast het terugdringen van de toekomstige CO2-uitstoot is de VELUX Groep samen met WWF bosbeschermingsprojecten gestart, om haar hele historische CO2-voetafdruk (dus de vroegere en toekomstige CO2-uitstoot), in totaal 5,6 miljoen ton CO2, vast te leggen. De samenwerking met WWF is onderdeel van de missie van het bedrijf om in 2041 Levenslang CO2 Neutraal te worden. Aangezien er nog geen standaardmethodologie bestond voor het berekenen van een historische CO2-voetafdruk, heeft de VELUX Groep deze zelf ontwikkeld gebaseerd op het erkende Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard en laten verifiëren door Carbon Trust. Naar schatting worden de komende 20 jaar door VELUX en WWF 10 miljoen bomen geplant en de bedekking van 200.000 ha tropische bossen met een hoge biodiversiteitswaarde behouden en/of herstelt.

Natuur is een zaak voor iedereen en daarom heeft de VELUX Groep zich tevens aangesloten bij Business for Nature. Zij vergroten gezamenlijk de druk op regeringen om hun natuurbeleid aan te passen en het natuurverlies van de afgelopen decennia terug te draaien.

In lijn met het Klimaatakkoord van Parijs

Bedrijven spelen een cruciale rol bij het beperken van de opwarming van de aarde tot een maximum van 1,5°C en bij het terugdringen van het verlies van natuurgebieden. Volgens klimaatwetenschappers moeten de emissies in het volgende decennium met 50% worden verminderd om de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs, de opwarming van de aarde beperken met een maximum van 1,5°C in 2050, te halen. Vooruitstrevende bedrijven zoals de VELUX Groep kunnen hun bedrijf toekomstbestendig maken door toezeggingen te doen, actie te ondernemen en anderen op te roepen tot verandering.

Ook interessant