Bouwen in tijden van corona: beperk overlast voor thuiswerkers

Stichting Bewuste Bouwers - dat het imago van de sector probeert te verbeteren - heeft een normkaart Corona ontwikkeld. Naast normkaart Corona staat op bewustebouwers.nl de Corona Communicatie Toolbox. In deze toolbox vinden bouwbedrijven concrete tips voor communicatie met de omgeving.

"In deze periode komen bouwprojecten wel onder een vergrootglas te liggen; veel mensen zijn  noodgedwongen thuis (aan het werk of geven les aan kinderen) en voor hen vallen de bouwwerkzaamheden meer op", zo schrijft de stichting. "Dat vraagt extra aandacht om begrip te vragen van en voor de omgeving. Ook vraagt het aangepast gedrag en bescherming van de medewerkers in de bouw." 

De maatregelen die genomen moeten worden in de strijd tegen het Covid-19 virus hebben immers ook invloed op de werkzaamheden en het gedrag op bouwplaatsen. Naast de duidelijke richtlijnen van het RIVM, helpt het volgens Bewuste Bouwers om reglementen te hanteren die specifiek betrekking hebben op bouwplaats-medewerkers en de omgeving van het bouwproject. 

"Omdat een bouwproject geen wereld op zichzelf is, maar onderdeel van de samenleving, is wederzijds begrip en respect zeker nu heel belangrijk", stellen de opstellers van de normkaart corona. Naast het tijdig communiceren naar de omgeving benadrukt Bewuste Bouwers met hun normkaart Corona enkele normeisen van hun al eerder opgestelde de vijf pijlers van de gedragscode.

Naast normkaart Corona staat op bewustebouwers.nl de Corona Communicatie Toolbox. In deze toolbox vinden bouwbedrijven concrete tips voor communicatie met de omgeving. Ook staan er hulpmiddelen in, zoals een te downloaden flyer en poster om te verspreiden in de omgeving van bouwprojecten. Ter inspiratie wordt de Corona Communicatie Toolbox regelmatig gevuld met interviews en artikelen, met insights en learnings van professionals uit de bouwsector.

Meer informatie: www.bewustebouwers.nl/corona-communicatie-toolbox.


Ook interessant