Bouwend Nederland blikt vooruit naar 2030 en viert 125-jarig bestaan

Bouwend Nederland presenteert op 7 december tijdens het online congres ‘Nu Bouwen aan Morgen’ de resultaten van de toekomstverkenning ‘Nu Bouwen aan Morgen: Verkenning Bouw en Infra 2030’. Met deze verkenning wil de branchevereniging ondernemers handvatten bieden om hun eigen strategie voor de toekomst te bepalen. Tijdens het congres viert Bouwend Nederland tegelijkertijd het 125-jarig bestaan van de werkgeversclub van bouwbedrijven.

Nederland staat voor een aantal dringende maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, uitputting van grondstoffen, energietransitie, vergrijzing en verstedelijking met de daarbij behorende woon- en vervoersopgaven. Hoe kan de bouw- en infrasector, met alle maatschappelijke opgaves die er liggen, zijn toegevoegde waarde handhaven?

Door de verscherpte coronamaatregelen heeft Bouwend Nederland gekozen voor een volledig online congres. Deelnemers kunnen zelf een interessant programma samenstellen op basis van de verschillende programmaonderdelen. Aan de hand van 4 centrale thema’s, Ruimtelijke spreiding van functies, Energietransitie- en infrastructuur, Toekomst van werk, Waarde van bouwen, is voor elk onderwerp een debat ingericht met interessante sprekers.

Toekomstbeelden

Het online congres op 7 december begint om 14.30u met een plenaire opening. Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen zet het belang van de toekomstverkenning voor de sector neer, waarna Joep Rats, Directeur Beleid & Vereniging, dieper ingaat op de inhoud van de toekomstverkenning. Hij geeft daarop  meer uitleg over de uiteenlopende toekomstbeelden per thema. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat zet vervolgens haar visie op de toekomst van de bouw en infra uiteen. 

Per thema wordt vervolgens een debat georganiseerd met een moderator en twee gasten. Tijdens deze debatten kunnen online kijkers vragen stellen en laten beantwoorden door de gasten in de paneldiscussie. 

Rond 16.45 uur deelt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties haar toekomstvisie in een interview met Maxime Verhagen. 

125 jaar Bouwend Nederland

Het online congres wordt afgesloten met de viering van het 125-jarig bestaan van Bouwend Nederland en haar rechtsvoorgangers. De vereniging van bouwbedrijven kent namelijk een lange en roerige geschiedenis. 

Die geschiedenis begint in september 1895. Toen kwamen er rond de honderd aannemers bij elkaar, waarvan 87 voorstander waren van het oprichten van een landelijke bond. Op 14 november 1895 werd, in het gebouw Kunsten en Wetenschap te Den Haag, de Nederlandsche Aannemers Bond opgericht. Enkele belangrijke doelstellingen waren; verbeteren van de wetgeving voor de aannemers, verbeteren van de algemene voorwaarden, bemiddelen tussen aannemers en directies, bestrijden van oneerlijke concurrentie en het instellen van een oudedagsfonds voor aannemers. In 1895 ging de NAB van start met 87 leden in 6 afdelingen, in 1900 waren er al 250 leden, in 1906 werd het 1000ste lid ingeschreven (inmiddels 42 afdelingen) en in 1919 werd het 2000ste lid ingeschreven (77 afdelingen). 

Aangezien de NAB zich op landelijk niveau voornamelijk bezighield met economische zaken en minder met sociale zaken (zoals CAO), ontstond er in 1919 de behoefte aan een landelijke patroonsbond. De patroonsbonden hielden zich namelijk wel bezig met sociale zaken. Het resulteerde in de Bond van Patroons Verenigingen in Nederland (PBBN). In 1935 fuseerden NAB en PBBN tot NAPB, de Nederlandse Aannemersbond en Patroonsbond voor de Bouwbedrijven in Nederland. 

BouwNed

In 1975 besluiten de NAPB en AVOB te fuseren tot de NVOB. Het NVOB vertegenwoordigt voornamelijk het kleine en middelgrote bedrijf in de Burgerlijke en Utiliteitsbouw. 

Het NVOB is in 2002 gefuseerd met VG Bouw (Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid). Hier is BouwNed uit ontstaan. BouwNed heeft twee jaar bestaan en was voornamelijk het tussenstation om tot Bouwend Nederland te komen. 

Het huidige Bouwend Nederland ontstaat in 2004 uit een fusie tussen het Algemeen Verbond Bouwbedrijf met BouwNed, VIANED, Bolegbo-vok en vocBetonbouw. De voorzitter van de grootste vereniging, Elco Brinkman werd voorzitter van de nieuwe organisatie. Brinkman werd in juli 2013 door Maxime Verhagen opgevolgd als voorzitter.

Vandaag de dag kent Bouwend Nederland zo’n 4400 aangesloten leden en is daarmee uitgegroeid tot de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De vereniging streeft naar een vitale bouw- en infrasector die werkt aan duurzame vernieuwing van de leefomgeving, in feite nog steeds op grond van dezelfde kerntaken als die van de rechtsvoorgangers: het behartigen van bouw- en infrabelangen op lokaal en landelijk niveau, het professionaliseren van de bouwsector en dienstverlening. 

Felicitaties

BouwBeurs feliciteert Bouwend Nederland met deze mijlpaal en wenst haar nog vele jaren succesvolle steun aan de Nederlandse bouwsector toe.

Deelnemen aan het congres

Deelnemen aan het congres van Bouwend Nederland kan via deze   link.

Ook interessant