EIB onderzoekt de bouw, ook in het buitenland Tekst: Marion de Graaff, Tekstbureau ’t Kofschip. Beeld: Pixabay.com

Bij het EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) wordt onderzoek gedaan op het gebied van de bouw en gebouwde omgeving. Er kunnen economische en sociale vraagstukken aan ten grondslag liggen, en de opdrachtgevers zijn zowel marktpartijen als de overheid.

Op basis van cijfermatige inzichten van het EIB kan antwoord gegeven worden op vragen zoals: biedt het buitenland kansen voor bouwbedrijven? Wat zeggen de marktomstandigheden in andere landen over de toekomst in Nederland?

Kennis uitwisselen

Het kenniscentrum EIB is onderdeel van het internationale bouw-economische netwerk Euroconstruct, samen met vergelijkbare kennisinstituten in 18 andere Europese landen. Binnen Euroconstruct wordt kennis uitgewisseld, informatie verzameld en vergeleken, en de vinger aan de pols gehouden betreffende de ontwikkelingen in de branche. Twee keer per jaar wordt er een congres georganiseerd. Een van de onderdelen van dat event is de presentatie van het nieuwste rapport waarin de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, maar ook de prognoses voor de komende periode worden beschreven.

Corona

Onderzoeker Thomas Endhoven van EIB: ‘De congressen waren altijd live events, maar als gevolg van corona gaan we straks al voor de derde keer digitaal aan de slag. En als je op dit moment naar de ontwikkelingen in de bouw in Europa kijkt, dan worden die overal bepaald door corona. De mate waarin de bouw wordt geraakt hangt samen met hoe erg de lockdown en andere maatregelen werkzaamheden belemmeren. In Nederland heeft de bouw met inachtneming van de basisregels door kunnen werken. Voor Nederland hebben we onze laatste voorspellingen zelfs iets naar boven bij kunnen stellen. Met name in de renovaties zit een stijgende lijn, want veel huizenbezitters houden door alle maatregelen geld over en stoppen dat in hun woning. In het VK, Ierland en Frankrijk zijn de bouwplaatsen weken dicht geweest, en dat zie je in de cijfers terug. Ook het effect van de steunpakketten van de verschillende overheden bepalen de cijfers. In Nederland heeft de regering fors geholpen, maar dat is lang niet overal zo. Het is een beetje afwachten wat er gaat gebeuren. Gaat het in andere sectoren slechter, dan zal er minder in de bouw geïnvesteerd worden. Alles hangt met elkaar samen.’

Bouwlocaties 

Corona speelt dus een grote rol in alle aangesloten landen van Euroconstruct. Maar er zijn ook andere factoren die bepalen hoe het gaat met de bouw in een land. Endhoven: ‘Binnen Euroconstruct onderscheiden we residential, non-residential en infra. In veel landen is die laatste tak een groeimarkt omdat er veel objecten aan vervanging toe zijn. Specifiek voor Nederland is er krapte op de woningmarkt. Het tekort aan nieuwe woningen komt vooral voort uit het feit dat er te weinig bouwlocaties zijn.’

Benchmarken

Het EIB voert allerlei onderzoeken uit op het gebied van de bouw. ‘Omdat we participeren in Euroconstruct kunnen we Nederland benchmarken’, zegt Endhoven. ‘We hebben bijvoorbeeld onderzocht hoe het energielabel in verschillende landen wordt opgesteld. Het is een Europese regel dat er zo’n label moet zijn, maar de eisen eraan zijn in ieder land anders. Dan is het interessant om te kunnen zien hoe zoiets verloopt, wat goed of juist niet zo goed werkt. Daar zijn conclusies uit te trekken, op basis waarvan de politiek haar beleid kan vormgeven dan wel bijstellen.’

Ook interessant