'Integrale aanpak is cruciaal' Tekst: Marion de Graaff, Tekstbureau ’t Kofschip. Beeld: De Groene Jongens.

Duurzaam bouwen is tegenwoordig een vereiste. Maar een kant en klaar draaiboek dat in alle situaties aangeeft hoe dat moet, is er niet. Voor veel aannemers en bouwers is het nog best lastig. De mannen van adviesbureau De Groene Jongens proberen helderheid te verschaffen en handvaten te geven.

Stefan Kramer van De Groene Jongens zegt: ‘Je kunt duurzaam bouwen als een energetisch vraagstuk benaderen, maar als je het goed doet betrek je er ook thema’s zoals circulariteit, gezondheid, gebruiksvriendelijkheid en slimme technologie bij. Voor het realiseren van een duurzaam gebouw een integrale benadering nodig.’ Kramer heeft een achtergrond in bouwkunde en architectuur en bekijkt duurzaamheid in de gebouwde omgeving door die bril. Zo zijn Kramer’s collega’s van De Groene Jongens allemaal vanuit hun eigen expertise met duurzaam bouwen bezig. ‘Samen hebben we dus een hele brede scope.’ 

Certificeringstraject 

Voor een werkelijk optimaal en duurzaam gebouw is die brede scope een vereiste, maar het maken van de vertaalslag van abstracte thema’s naar concrete bouwtechnische toepassingen blijft de grote kunst. Een mooie manier om te garanderen dat alle facetten van duurzaamheid in een project bekeken zijn, is het doorlopen van een certificeringstraject, vindt Kramer: ‘Zo ga je heel gestructureerd na wat er mogelijk is, en welke keuzes er om welke redenen gemaakt worden. GPR Gebouw is een goed voorbeeld van een dergelijke traject. Er worden verschillende thema’s inzichtelijk gemaakt door ze te scoren, zo wordt een gewogen beslissing gemaakt die aansluit bij de ambities van een opdrachtgever. Energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde zijn er een paar, maar er is nog veel meer mogelijk. Dat is heel effectief, want bij duurzaam bouwen draait het om het samenbrengen van al die verschillende aspecten.’ 

Circulariteit meetbaar maken

Een project dat De Groene Jongens begeleiden, is de duurzame renovatie van het gemeentehuis in Dronten. Kramer vertelt: ‘Hierbij was de gemeente zoekende naar handvatten om enerzijds een energiebewust gebouw te realiseren, maar tegelijkertijd ook een heel comfortabel gebouw te creëren. Gedurende dit traject, waarbij we verschillende gebouwconcepten met elkaar hebben vergeleken, ontstond vanuit de gemeente Dronten een extra speerpunt, namelijk circulair bouwen. Dit vraagstuk bleek minstens zo belangrijk te zijn als de overige thematieken. Hoe ze circulariteit konden realiseren, wisten ze echter niet. Wij hebben toen verschillende tools geïntroduceerd om circulariteit meetbaar maken. Zo brachten we de CPG-score (circulariteitsprestatie gebouw) in kaart en verwerkten we alle materialen in een materialenpaspoort. Naast deze meetmethodieken hebben we ook concrete maatregelen geïntroduceerd, waarbij we vat proberen te krijgen op alle materialen en producten die vrijkomen vanuit het gebouw en proberen we deze stuk voor stuk zo hoogwaardig mogelijk weer een nieuwe bestemming te geven.’

Keuzes 

Innovatieve oplossingen moet je aan het begin van de ontwerpfase direct meenemen: het is te duur en ingewikkeld om in een later stadium nog nieuwe technieken te integreren. ‘Toch merken we dat het in de bouwwereld vaak moeilijk gevonden wordt om in een vroeg stadium concrete keuzes te maken met betrekking tot duurzaamheid’, zegt Kramer. ‘In adviesgesprekken proberen we altijd te achterhalen welke wensen en ambities er zijn. Dat varieert tussen veel ambities en een duidelijke visie tot “we moeten iets met circulair bouwen of met duurzaamheid”. Het inzichtelijk maken van de keuzeruimte en de gevolgen voor het eindresultaat en de gebouwgebruikers, biedt opdrachtgevers de handvaten om een weloverwogen keuze te maken voor toepassingen en investeringen in duurzaamheid.’

Ook interessant