Nog 5 maanden en het verlaagde btw tarief is 9% Beeld: Shutterstock

Het is natuurlijk al een tijd bekend, maar het komt nu toch echt dichterbij. In het regeerakkoord van oktober 2017 werd bekend gemaakt dat het verlaagde btw-tarief van 6% in 2019 zal worden verhoogd naar 9%.

Wanneer van toepassing

Het verlaagde btw-tarief is van toepassing op een veelheid aan goederen en diensten. De verhoging kan dus effect hebben op de prijsstelling daarvan.

Voor de bouwsector vallen het schilderen en stukadoren van woningen en het aanbrengen van op energiebesparing gericht isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken onder de diensten die te maken krijgen met de aanpassing. Echter alleen wanneer dit plaatsvindt na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming.

Op tijd beginnen

Als gevolg van de wijziging zullen ondernemers tijdig maatregelen moeten nemen om hun prijzen aan te passen en deze door te voeren in de diverse administratieve systemen, bijvoorbeeld ERP, die binnen het bedrijf gebruikt worden. Ook in offertes die in 2018 worden afgegeven, maar waarvan het werk pas in 2019 wordt uitgevoerd is het van groot belang rekening te houden met het aangepaste tarief.

In 2018 betaald en geleverd in 2019

Normaal gesproken is het geldende btw-tarief van toepassing op het moment dat de ondernemer de btw verschuldigd is. Simpel gesteld; het moment dat de factuur wordt uitgereikt of had moeten worden uitgereikt. Of het moment waarop de goederen geleverd worden, of de dienst is verricht. In het geval van vooruitbetaling is het moment van betaling leidend. 

Bij de vorige btw-aanpassing (die van 19% naar 21% in 2012) is bepaald dat het moment van daadwerkelijke uitvoering van de dienst, of de levering van goederen ook het moment is waarop de dan geldende btw van toepassing is. Gevolg was dat ondernemers konden rekenen op een naheffing bij die situaties dat een factuur werd betaald tegen het oude tarief en de dienst geleverd werd op het moment dat het nieuwe tarief van toepassing was. Staatssecretaris Snel heeft in een debat met de Tweede Kamer afgelopen juni aangekondigd deze weg niet te zullen bewandelen. De Belastingdienst zal dus niet naheffen op in 2018 betaalde prestaties of goederen die pas in 2019 worden geleverd.


Ook interessant