Zwaar werk, eerder stoppen Tekst: Marion de Graaff, Tekstbureau ’t Kofschip. Beeld: Pixabay.com

Zwaar werk; bouwvakker zijn. Wie jong en nog gezond van lijf en leden is, kan het zich misschien moeilijk voorstellen, maar na een flink aantal jaren op de stijger valt het werk menig oudere werknemer in de bouw steeds zwaarder. Goed nieuws dus dat sinds 1 januari, na jaren van lobbyen, de zwaar-werk-regeling voor de bouw een feit is.

‘Het is een heugelijke dag. Honderden bouwvakkers konden uitslapen’, zei FNV onderhandelaar Tuur Elzinga in een nieuwsprogramma op Radio 1 op 4 januari, de eerste maandag van dit jaar. En ja, naar schatting kunnen zo’n kleine elfduizend bouwvakkers nu vervroegd met pensioen.

Fysiek

De AOW-leeftijd lag op 66 jaar en 4 maanden, maar de bouw vraagt fysiek enorm veel van mensen. Oudere bouwvakkers, en gemiddeld gaat het dan om werknemers vanaf zo’n 45 à 50 jaar, hebben veelal last van het bewegingsapparaat. Klachten aan knieën en schouders zijn berucht. Ook heeft drie van de vier oudere werknemers in de bouw schade aan het gehoor. Lawaaidoofheid is daarmee de meest voorkomende beroepsziekte in deze groep. Dit zijn bevindingen uit het Bedrijfstakverslag dat kennis- en adviescentrum Volandis uitbracht. In de bouw werken relatief veel oudere werknemers. De instroom van jongeren is mager, en de productie is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Bouwvakkers geven aan dat ze soms last hebben van tijdsdruk, maar dat de grote fysieke inspanning van het werk zwaarder weegt. Het ziekteverzuim onder werknemers ouder dan 55 jaar is drie keer zo hoog als het verzuim onder jongeren die nog geen dertig zijn. Het ziekteverzuim bij grote bedrijven is wat lager dan bij kleine bedrijven. Dat komt omdat grote bedrijven gemakkelijker lichter vervangend werk kunnen aanbieden.

De regeling

De bouwplaatswerknemer krijgt het recht maximaal 3 jaar voor AOW-leeftijd te stoppen met werken. Deze regeling is van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 van kracht. Een bouwplaatsmedewerker kan gebruik maken van deze regeling als hij: 1 direct voorafgaand aan deelname bouwplaats-werknemer is en valt onder de cao Bouw & Infra en 2 op 1 juli 2019 of op 1 januari 2020 bouwplaats-werknemer was en valt onder de cao Bouw en Infra en als hij 3 van de laatste 25 jaar ten minste 20 jaar als werknemer onder de cao Bouw & Infra heeft gewerkt (perioden van maximaal 6 maanden niet of ergens anders werken tellen mee als gewerkte tijd). Voldoet iemand aan al deze voorwaarden, dan kan hij van de regeling gebruik maken. Hij krijgt dan een uitkering van 21.200 euro bruto per volledig jaar dat hij eerder stopt. De werkgever betaalt de regeling, het kost een werknemer dus niets. Het is natuurlijk mogelijk om het bedrag aan te vullen door een deel van de opgebouwde oudedagspensioen naar voren te halen.

Eerste Kamer

De Eerste Kamer behandelde de afspraken uit het Pensioenakkoord over eerder stoppen bij zwaar werk iets later dan de bedoeling was, maar stemde op 12 januari unaniem met het voorstel in. Daarmee is dus formeel geregeld dat werkgevers en werknemers afspraken kunnen maken over vroegpensioen met een extra bijdrage van werkgevers, zonder dat daarover een boete (Regeling Vervroegde Uittreding, RVU-heffing) wordt opgelegd. 

Kijk voor meer informatie op www.zwaarwerkregeling.nl. Via die site kun je ook een aanvraag indienen. Ook op de site van vakbond FNV staat van alles over de regeling. 

Ook interessant