De Gilde Groep werkt CO2-neutraal op zijn projecten Tekst Armand Landman; foto De Gilde Groep

De Rijksoverheid heeft zich ten doel gesteld dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair is. Voor de bouw heeft die ambitie grote gevolgen: op dit moment is de sector wereldwijd nog verantwoordelijk voor maar liefst 30 procent van al het afval en 45 procent van het grondstoffengebruik. De Gilde Groep werkt hard om zijn footprint fors te verkleinen. Daarom werken hun vakkrachten nu al CO2-neutraal.

De Gilde Groep schaart zich volledig achter ‘De Groene Koers voor Bouw en Infra’. Een initiatief van Bouwend Nederland, BMWT, Cumela en MKB Infra om uiterlijk in 2030 te voldoen aan de doelstelling in het Klimaatakkoord: een CO2-reductie van 0,4 Mton ten opzichte van 1990 voor mobiele werktuigen en (bouw)materieel. Met het initiatief  ‘De Groene Koers’ zetten de ketenpartners in de bouw en infra zich samen in voor zero-emissie werktuigen op de bouwplaats. 

De Gilde Groep gaat nog een stap verder en laat zijn mensen op de projecten waar zij aan het werk zijn nu al CO2-neutraal werken. Volgens Alfred Nanninga, directeur van De Gilde Groep, is de tijd van beloftes voorbij en moet er nu boter bij de vis: “De bouw is nog steeds een grootgebruiker van fossiele grondstoffen. We zijn het aan toekomstige generaties én aan onze planeet verplicht om het tij te keren en beter na te denken over hergebruik van materialen, circulair bouwen en CO2-neutraal werken. Met dat laatste pakken we nu zelf de handschoen op.” 

Circulair

En dat betekent dat De Gilde Groep zijn medewerkers zo dicht mogelijk bij de (bouw)projecten huisvest om zo de reisafstand tot een minimum te beperken. Die huisvesting is op haar beurt zelf ook CO2-neutraal. Zo gaat het om volledig circulaire woningen die gemakkelijk te demonteren zijn om op een andere plek weer opgebouwd te kunnen worden. De huisvesting is door het gebruik van warmtepompen en lage temperatuurverwarming, zonnepanelen, een luchtwarmteinstallatie en een uiterst lage epc nul-op-de-meter. Ofwel, volledig energieneutraal.  

Elektrisch

De medewerkers van De Gilde Groep reizen met elektrisch vervoer van en naar de projecten. De Gilde Groep compenseert bovendien de CO2-uitstoot van de reizen die medewerkers van hun thuisland naar Nederland en andersom maken.
Eenmaal op het werk voeren De Gilde Groep professionals hun werkzaamheden uit met state-of-the-art elektrisch gereedschap dat op locatie door middel van zonnepanelen kan worden opgeladen.  

Keten

Nanninga: “De missie van De Gilde Groep is dat wij projecten van onze opdrachtgevers succesvol en voorspelbaar uitvoeren. En dat doen we dus ook CO2-neutraal. Overigens kunnen we dat niet in ons eentje, maar alleen samen met onze partners en opdrachtgevers. Vandaar ook dat we ons achter ‘De Groene Koers in Bouw en Infra’ hebben geschaard. Alleen met de hele keten krijgen we het voor elkaar om emissieloos te werken. Wij dragen daar graag ons steentje aan bij.” 

Ook interessant