Faalkosten in de bouw voorkomen door inzet gevelscan Beeld: Shutterstock

"Voorkomen is goedkoper dan genezen", is het motto van het Bredase Gevelscan. Via "Ultrasonic imaging" wordt duidelijk waar in gebouwen - vaak nog voor er überhaupt wordt gebouwd - lucht- en kiergaten zijn en waar dus warmte verloren zal gaan.

Nederlandse technologie

"Ultragraphyx ultrasoon foto's", kortweg Ultragraphyx, is een in Nederland onwikkelde technologie van een camera die via ultrasoon foto's een beeld geeft van de isolatie en kierdichting van een gebouw. Dat kan in een heel vroeg stadium (preventief), maar ook als de bouw is afgerond (repressief). De apparatuur wordt door Sonotec in het Duitse Halle geproduceerd.

Vroeg beginnen

Hoe eerder je begint met meten, hoe beter. Door in de cascofase van de bouw al aansluitingen van isolatie en kierdichtingen in beeld te brengen, kan in een vroeg stadium worden ingegrepen als mocht blijken dat er kwaliteitsissues zijn. Dat is altijd beter dan achteraf geconfronteerd worden met faalkosten. Die kunnen een flinke onverwachte onkostenpost zijn aan het einde van een project. 
De preventieve "Prescanbouw" meet bij aanvang van de bouw de lucht- en kierdichtheid van geprefabriceerde bouwdelen in de fabriek, of bij plaatsing in het casco en montage in de thermische schil. Met deze methode wordt onvoldoende lucht- en kierdichting dus al in een vroeg stadium van de bouw opgespoord. Bij onvoldoende kwaliteit van de dichting, kan nog gecorrigeerd worden. De gegevens zijn zeer waardevol in het bouwdossier van kwaliteitsborging in BENG -ZEN en NOM projecten.

Bestaande bouw

Maar ook bij bestaande gebouwen neemt de kwaliteit en veiligheid toe als met de Repressieve Prescanbouw methode drukhiërarchie, tussen scheidingswanden in cleanrooms, ziekenhuizen en dichtheid bij valdorpels van branddeuren, brandscheidingen en doorvoeringen met ultrasoonfoto's zichtbaar gemaakt worden. Daarnaast worden ook scans op grote schaal uitgevoerd. Bijvoorbeeld in opdracht van gemeentes die op zoek zijn naar slecht geïsoleerde gebouwen.


Op basis van de gegevens kunnen huiseigenaren en woningbouwverenigingen benaderd worden en geadviseerd over de verbeteringen die men kan doen, en daarmee besparingen die kunnen worden gerealiseerd.

Subsidie

Vorige maand heeft Gevelscan een subsidie van € 25.000,- ontvangen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). "Met deze subsidie kan ik de verdere ontwikkeling van de systemen sneller oppakken", zegt Theo d’Achard van Enschut, van Gevelscan in Dagblad de Stem.

Ook interessant