'Noxite maakt stikstofoxiden onschadelijk'

Noxite, het innovatieve dakbedekkingssysteem voor platte daken van BMI Icopal, zuivert de lucht van schadelijke stikstofverbindingen door ze om te zetten in onschadelijke deeltjes. Deze worden vervolgens door regen en wind afgevoerd. De effectieve werking van Noxite is blijvend; elk plat dak dat voorzien is van Noxite helpt dagelijks mee de lucht te zuiveren. Deze duurzame en recyclebare dakbedekking wordt steeds vaker toegepast bij nieuwbouw en renovatie van platte daken. Bij de wegenbouw wordt de werkzame toplaag sinds kort toegevoegd in slijtlagen voor asfalt. Onderzoek heeft de zuiverende werking van Noxite bewezen.

Stikstofoxiden komen vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen, worden ingeademd en komen in het milieu terecht. Dat is niet alleen schadelijk voor de leefomgeving, maar kan ook longirritatie, lagere weerstand en infecties aan luchtwegen veroorzaken. De urgentie om de uitstoot van stikstof terug te dringen, is dan ook groot.

Plat dak 

Volgens Cor den Hartog, Sales Director BMI Nederland, kan gebruik worden gemaakt van de 450 miljoen m2 plat dak die in Nederland aanwezig is. “Eigenlijk zou elk plat dak in Nederland een tweede functie moeten krijgen”, vindt Den Hartog, “je kunt er zonne-energie systemen op plaatsen om meer duurzame energie op te wekken of je kunt er Noxite op leggen om de in de lucht aanwezige stikstofoxiden onschadelijk te maken. Dat betekent in alle gevallen directe winst voor het milieu.” De werking van Noxite is bewezen, want uit onderzoek tijdens een proef op luchthaven Schiphol blijkt dat het dakbedekkingssysteem echt luchtzuiverend werkt. De innovatieve toplaag van Noxite bestaat uit natuursteenkorrels met een coating van titaniumdioxide. Deze werkt als katalysator om, met behulp van de zon, de schadelijke stikstofdeeltjes om te zetten in ongevaarlijke stoffen. Deze onschadelijke stoffen komen vervolgens via regen en wind in de grond terecht. De werking van deze toplaag is blijvend en het meest effectief in gebieden waar de uitstoot van stikstof hoog is. In gebieden met een lage uitstoot ligt bijvoorbeeld het plaatsen van zonne-energie systemen op platte daken meer voor de hand.

Uitstoot van een gemiddelde auto 

100 m2 Noxite dakbedekking zuivert elk jaar de lucht van stikstofoxiden van een gemiddelde auto die 15.000 km per jaar rijdt. Als alle platte daken in Nederland voorzien zouden zijn van Noxite, dan kunnen zo’n 4,5 miljoen auto’s 15.000 km per jaar rijden, terwijl hun uitstoot wordt gezuiverd. “Zet je deze cijfers af tegen de totale hoeveelheid stikstofoxiden die jaarlijks in Nederland wordt geproduceerd”, nuanceert Den Hartog, “dan zuiver je natuurlijk maar een klein deel en vooral in gebieden waar de stikstof uitstoot hoog is. Maar in combinatie met andere maatregelen worden kleine beetjes snel een stuk groter.”

Wegenbouw

De toplaag van Noxite wordt ook al op bescheiden schaal toegepast in de wegenbouw. “Voeg je deze natuursteenkorrels toe aan slijtlagen van het asfalt”, vervolgt Den Hartog, "dan compenseer je dus de uitstoot van het verkeer dat van de weg gebruik maakt. Het probleem pak je dan aan bij de bron. Pas enkele wegen zijn voorzien van deze luchtzuiverende toplaag, dat moeten er snel veel meer worden. We creëren daarmee weer vele kilometers luchtzuiverend oppervlak.”

Ook interessant