Pay-per-use: licht als dienst in circulaire broedplaats

In Utrecht is een horecapaviljoen geopend dat volledig circulair is: The Green House. TRILUX levert de verlichting op een ‘pay-per-use’ basis. De exploitant betaalt alleen voor het gebruikte licht. The Green House is een voorbeeld van de transitie van traditionele vastgoedontwikkeling naar een innovatieve circulaire duurzame vastgoedontwikkeling.

Bij The Green House is vanaf de start integraal gekeken naar hoe circulariteit in alle fases het best kon worden toegepast. Dit heeft geleid tot een sluitende circulaire businesscase. Na 15 jaar krijgt het gebouw weer een nieuwe bestemming. Het volledige pand is demontabel (zelfs de fundering) en er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van hergebruikte materialen. Met het motto “right to copy” wordt de gehanteerde aanpak actief gedeeld met bezoekers en de branche. Daardoor wordt het de circulaire broedplaats van Utrecht en omgeving.

Armatuurgegevens meten

TRILUX past op dit project de circulaire business case ‘pay-for-use’ toe en levert daarmee licht als dienst. Gedurende vijftien jaar blijft TRILUX eigenaar van de verlichting en daarmee verantwoordelijk voor het optimaal functioneren ervan. Exploitant Albron betaalt een vergoeding voor het gebruik van licht. Belangrijke voorwaarde om een business case op deze wijze in te richten is de meetbaarheid van de armatuurgegevens. Door alle armaturen uit te rusten met een intelligente driver en deze via een LiveLink lichtmanagement systeem te koppelen in de cloud, kunnen realtime gegevens worden uitgelezen over branduren, dimstand, omgevingstemperaturen en onderhoudsbehoeften.

Duurzame herbestemming armaturen

Na afloop van de 15 jaar waarop het circulaire horecapaviljoen is gebouwd, zorgt TRILUX voor een duurzame herbestemming van de armaturen. Deze armaturen kunnen tegen die tijd in een ander project worden ingezet (re-use), de armaturen kunnen worden voorzien van nieuwere up-to-date componenten (refurbish) of de grondstoffen kunnen weer worden teruggenomen in het productieproces (recycle).

Op een interessante infographic kun je zien op welke manier het pand circulair is gemaakt.

Ook interessant