BENG is van start. Houdt rekening met de volgende veranderingen Copyright: STA Software

De nieuwe BENG-eisen die zijn ingegaan op 1 januari 2021 zijn er voornamelijk voor bedoeld om woningen en gebouwen energiezuiniger te produceren. Daarnaast gaat BENG (Bijna energie neutrale gebouwen) het risico op ongewenste oververhitting aanpakken. In dit artikel bespreken we hoe dit allemaal in zijn werking gaat en wat de belangrijkste veranderingen zijn voor jouw bouwbedrijf.

De drie eisen van BENG

De bekende EPC (Energieprestatie coëfficiënt) eisen die al ruim 25 jaar van kracht waren zijn vervangen voor BENG. Dit betekent dat sinds 1 januari 2021 alle vergunningaanvragen voor nieuwbouw (zowel woningbouw als utiliteitsbouw) moeten voldoen aan de nieuwe eisen. De reductie van CO² staat hierbij centraal. 

Deze individueel te behalen eisen worden als volgt ingedeeld:

  • Energiebehoefte (BENG 1)
    De reductie van energiebehoefte bij gebouwen. BENG stelt een grens aan de maximale energiebehoefte in kWh per vierkante meter gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m².jr).
  • Energieverbruik (BENG 2)
    De beperking van fossiel energieverbruik optimaliseren door een eis te stellen aan een het maximale primair fossiel energiegebruik in kWh, per vierkante meter gebruiksoppervlak, per jaar (kWh/m².jr).
  • Hernieuwbare energie (BENG 3)
    De benutting van hernieuwbare energie. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%).

De hoogte van bovenstaande eisen verschilt per gebouwtype en worden berekend aan de hand van de NTA 8800. Dit is een nieuwe, vastgestelde bepalingsmethodiek die ook wordt gebruikt bij het bepalen van het vernieuwde energielabel.

Ongewenste oververhitting

De warme zomers hebben opnieuw laten zien dat ongewenste oververhitting steeds vaker voorkomt bij nieuwe woningen. Mede om deze reden wordt tegelijkertijd met de BENG eisen de indicator TOjuli ingevoerd. Het doel hiervan is om een grenswaarde te stellen die het risico op oververhitten beperkt tijdens de warme seizoenen. De grenswaarde wordt bepaald aan de hand van een berekende koelbehoefte over de maand juli in de BENG-berekening volgens NTA 8800.

Samenwerking van meerdere diciplines

De intreding van de BENG-eisen zijn te voelen door het gehele bouwproces en vraagt om een nieuwe manier van ontwerpen, uitvoering en management. In hoeverre de BENG-eisen worden meegenomen op de tekentafel bepaald al voor een deel of het makkelijk of moeilijk wordt voor de uitvoerders om de eisen te behalen. Neem daarbij mee dat er ook in de uitvoeringsfase meerdere disciplines waaronder de gemeente op de hoogte moeten zijn hoe de BENG-eisen behaald zullen worden. Kortom vraagt BENG om een duidelijke communicatie en eenduidige rapportage die inzichtelijk is voor iedere belanghebbende. 

Meer informatie  

Ook interessant