Afbouw is eerste bedrijfstak in de bouw met eigen zware beroepenregeling Tekst: Armand Landman

De Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) heeft met de vakbonden FNV en CNV-Vakmensen een principeakkoord bereikt voor een tweejarige CAO in de bedrijfstak afbouw (stukadoren & afbouw, vloeren & terrazzo, plafond- & wandmontage en natuursteen). Onder de CAO Afbouw vallen meer dan 7.600 werknemers. Bijzonder aan het akkoord is dat de afbouw de eerste bedrijfstak binnen de bouwnijverheid is met een eigen zware beroepenregeling. Die regeling maakt het voor werknemers mogelijk om drie jaar eerder te stoppen met werken.

Ten aanzien van lonen volgt de bedrijfstak afbouw de landelijke trend die op nieuwe CAO’s van toepassing is. Op 1 mei 2020 zullen de garantielonen met 3% stijgen. Ook in 2021 worden de lonen van werknemers met 3% verhoogd.

Fysiek zware beroepen

De bedrijfstak afbouw kenmerkt zich door fysiek zware arbeid. Op grond van het vorig jaar afgesloten pensioenakkoord, scheppen de CAO-partijen nu de mogelijkheid dat de werkgever in de periode vanaf 2021 tot en met 2025 drie keer een bedrag van maximaal € 21.200,- per jaar aan de werknemer kan toekennen. Voorwaarde is wel dat de bedragen alleen kunnen worden toegekend in de drie jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De werknemer kan dat bedrag aanwenden om eerder met pensioen te gaan. Omdat de bedrijfstak afbouw zich kenmerkt door relatief veel kleinschalige bedrijven hebben CAO-partijen besloten dat de regeling collectief wordt gefinancierd. De afbouw is hiermee de eerste bedrijfstak in de bouwnijverheid die van de zogenaamde zware beroepenregeling in het pensioenbakkoord gebruik maakt. De vakbonden geven al aan deze regeling ook in de andere bouw- en infra CAO's tot onderwerp van onderhandeling te maken. 

Overwerk

Belangrijk element van het CAO-akkoord is dat het mogelijk wordt om in een periode van vier weken of een maand te bepalen of er sprake is van overwerk. Daarnaast maken vooral werkgevers zich zorgen over een ongehoorde premiestijging van het ouderdomspensioen. CAO-partijen die gebruik maken van de regeling ouderdomspensioen van bpfBOUW worden daarom opgeroepen om op korte termijn het overleg te starten over aanpassing van de regeling. De overheid wordt eveneens opgeroepen om de rigide rentebepalingen te versoepelen. Ook worden bepalingen in de CAO over de inschakeling van ZZP’ers door bedrijven met personeel versoepeld.

Ook interessant