Buiten de deur leren Tekst: Marion de Graaff, Tekstbureau ’t Kofschip. Foto: Kappert Bouw

Het Educatiepunt is een zelfstandige stichting in Zutphen en Apeldoorn. Iris van de Kamp is coördinator van de afdeling Apeldoorn. ‘We verrijken het onderwijs van basis- en middelbare scholen met leerzame initiatieven uit de omgeving. Techniek is daarbij een van de speerpunten.’

‘In de buurt van scholen zijn allerlei bedrijven, projecten, organisaties en noem maar op, die voor leerlingen interessant zijn’, stelt Iris. ‘Het is ons streven om kinderen al op jonge leeftijd in aanraking te brengen met bijvoorbeeld de techniekbranche. Het is belangrijk om ze al vroeg kennis te laten maken met verschillende branches: voordat vooroordelen en aannames bepaalde routes blokkeren. Erover vertellen in de klas is één ding, maar als ze in een werkplaats of op een bouwplaats mogen rondkijken en een opdracht mogen uitvoeren die voor het bedrijf ook meerwaarde heeft, dan zegt dat zoveel meer. Alle zintuigen doen mee, en dat maakt indruk waardoor ze het onthouden.’

Werknemers van de toekomst

‘Scholen vinden het leuk om kinderen buiten de deur te laten leren. En veel bedrijven zetten zich graag in voor scholen, ze kunnen laten zien wat ze doen, want de leerlingen van nu zijn de werknemers van de toekomst. Het Educatiepunt fungeert als brug tussen scholen en bedrijven door projecten te ontwikkelen die onderwijskundig ‘kloppen’ en voor leerlingen creatief en uitdagend zijn. Onze insteek is continuïteit; we laten zo’n project aansluiten bij verschillende vakken, en zorgen ervoor dat het ingebed wordt in het onderwijs. Zelfs een vak als rekenen kun je een plek geven. We hebben een project gedaan bij een sportcomplex in Apeldoorn. Een van de opdrachten voor de leerlingen van groep 6/7 was om het sportcafé opnieuw in te richten en aantrekkelijk te maken voor hun leeftijd. Daar komen allerlei aspecten in terug, zoals interieurarchitectuur, licht, wat kun je er eten en wat kost dan een broodje gezond? Nou ja, je kunt er van alles bij verzinnen. Leerlingen hebben er enorm veel profijt van. Deze manier van leren geeft ze de kans om hun talenten te ontdekken, zich te oriënteren op de toekomst, en rolmodellen te ontmoeten. Ook leren ze de waarde inzien van bijvoorbeeld techniek in hun eigen omgeving. Als je weet wat er achter de schermen gebeurt om een plein te vernieuwen, een bushokje te maken en te plaatsen, of een park aan te leggen, dan ga je dat waarderen.

Veiligheid op de bouw

Een voorbeeld van een project in de bouw speelde zich in Zutphen af. Iris: ‘Mijn collega Wendy Dienske heeft het Eligant Lyceum kunnen koppelen aan Kappert Bouw. De leerlingen werden uitgedaagd om nieuw informatiemateriaal te ontwikkelen om de veiligheid op de bouw onder de aandacht te brengen bij de werknemers. In groepjes bezochten ze verschillende bouwplaatsen waar Kappert Bouw aan het werk was. Daarna presenteerden ze hun ideeën over de informatieverstrekking omtrent veilig werken. Daar waren verscheidene frisse inzichten, vernieuwende materialen en tools bij om werknemers te ondersteunen bij het veilig werken. Zo zei een van de leerlingen: “Ze luisteren de hele dag naar de radio, dus daar moet je af en toe een boodschap op uitzenden!”. Slim toch? Ook waren er verschillende ideeën over een interactieve app. Daarover was de directeur van Kappert Bouw zo enthousiast dat hij op dit moment samen met drie van de leerlingen werkt aan het ontwerpen en echt bouwen van een app. Waar nodig zal dat gebeuren in samenwerking met een professionele app-bouwer.’

Project gasloze wijken

Het Educatiepunt is net van start gegaan met een project over gasloze wijken, in de wijk De Nijverheid in Hengelo. Iris licht toe: ‘Dat is een wens vanuit de provincie Overijssel die basisscholen graag wil betrekken bij maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie. We werken hierbij samen met TechYourFuture, een regionaal expertisecentrum van onderwijsinstellingen dat techniekonderwijs op basis- en middelbare scholen stimuleert. We sluiten aan bij Aardgasvrij, wij zijn erbij!, een initiatief van de gemeente Hengelo om wijken van het aardgas af te halen. We zijn druk met het vormgeven van een mooi maatwerkproject, waar alle partijen baat bij hebben. Over een maand of wat kan ik vertellen wat er concreet allemaal is uitgekomen.’ Wordt vervolgd, dus.

Ook interessant