'Datacenters moeten zich voorbereiden op verstoringen toeleveringsketen bouw'

De leveringsproblemen in de bouwsector moeten volgens verhuurder van aggregaten Aggreko als waarschuwing dienen voor datacenterexploitanten om ervoor te zorgen dat de planning van nieuwe faciliteiten zodanig wordt aangepast, dat kostbare onderbrekingen worden voorkomen

Uit recente statistieken van de Construction Products Association blijkt dat de bouwproductie in mei hoger was dan vóór de pandemie. Media wijzen echter op een groeiend tekort aan competenties en materialen en op de aanzienlijke gevolgen die dat kan hebben voor infrastructuurprojecten. Zo meldt het Office for National Statistics dat de materiaalkosten tussen juli 2020 en 2021 met 20% zijn gestegen, en wijst het Construction Skills Network er op dat de sector 217.000 extra werknemers nodig heeft om in 2025 te kunnen voldoen aan de vraag.

Voor datacenters in heel Europa, met name in regio's op het vasteland en in Scandinavië, die vaak erg afhankelijk zijn van Britse en Ierse aannemers voor de uitvoering van hun infrastructuurprojecten, betekent dit dat rekening moet worden gehouden met vertragingen en dat die moeten worden ingecalculeerd. Volgens Aggreko is het maken van een langetermijnplanning voor het aantrekken van expertise op het gebied van testen en inbedrijfstelling daarom belangrijker dan ooit, net als het veiligstellen van de benodigde bouwapparatuur,.

Consequenties

Billy Durie, Global Sector Head voor datacenters bij Aggreko, zegt: "De veranderingen die de Britse bouwsector momenteel doormaakt, hebben duidelijk consequenties voor andere sectoren, zoals de Europese datacentermarkt. Aannemers uit deze regio zijn op het vaste land vaak gewild om hun expertise, zodat elk tekort aan competenties de nodige problemen kan opleveren voor de aanbieders van faciliteiten die te maken hebben met strakke projectschema's.”

"Dit gebeurt steeds vaker aangezien er steeds meer datacenters worden gebouwd. Dit verschil tussen een dalend aanbod en een explosief stijgende vraag moet worden aangepakt. Langetermijnplanning is daarom noodzakelijk als aannemers hier met zo min mogelijk kleerscheuren doorheen willen komen."

Uit marktonderzoeksrapporten over de sector blijkt dat de samengestelde jaarlijkse groei van de West- Europese en Scandinavische datacentermarkt tussen 2021 en 2026 neerkomt op 4%. Nu de beschikbaarheid van gespecialiseerde aannemers echter afneemt als gevolg van door COVID veroorzaakte verstoringen, groeit de behoefte aan innovatieve strategieën om toegang te krijgen tot essentiële competenties, waaronder het inhuren van expertise van derden voor het testen en inbedrijfstellen van faciliteiten.

Billy legt uit: "Het op tijd en binnen budget opleveren van een faciliteit kan zeer complex en veeleisend zijn voor leveranciers van datacenters. Het huidige tekort aan competenties op de markt heeft de situatie die al onder druk staat nog verder verslechterd. Het overhaast doorlopen van essentiële processen is echter niet de oplossing, gezien de vereiste zorgvuldigheid om de weerbaarheid van datacenters te kunnen garanderen en om fouten die tot reputatieschade kunnen leiden, tot een minimum te beperken.

"Nu er op dit gebied steeds minder mensen in vaste dienst worden genomen, adviseren wij dan ook om in zo vroeg mogelijk stadium een beroep te doen op wereldwijd actieve leveranciers die kunnen zorgen voor essentiële medewerkers en bovendien de nutsvoorzieningen kunnen leveren, nodig voor het testen en verzamelen van data. Alleen zo kunnen deze aannemers van tevoren hun activiteiten inplannen en tegenvallers vermijden, terwijl ze toegang krijgen tot gestandaardiseerde hoog kwalitatieve tests, ook als de supply chains verstoord blijven.

"Zo heeft Aggreko bijvoorbeeld nu al de beschikking over meerdere pan-Europese kaders, wat ervoor zorgt dat aannemers altijd verzekerd zijn van een hoog niveau aan service, oplossingen, productkwaliteit en prijsstelling. Nu de markt door een tijd van grote veranderingen gaat, is dit niveau van consistentie van vitaal belang en moet daarom als hoogste prioriteit dienen." 

Ook interessant