FNV:  'Veel bouwvakkers vinden werk vanwege corona niet verantwoord'

FNV Bouwen & Wonen heeft in de afgelopen dagen een vragenlijst onder de leden uitgezet om ervaringen te inventariseren over het werken in tijden van corona. De leden is gevraagd om de vragenlijst ook te verspreiden onder niet-leden.

De vragenlijst is door 1365 werknemers ingevuld. De meesten vallen onder de cao Bouw en Infra en onder de cao Woondiensten.

Ruim de helft (57%) geeft aan dat er voldoende maatregelen worden genomen, maar voor een fors aantal werknemers is dat niet het geval (29%). 

Werken op minder dan 1,5 meter afstand

De belangrijkste reden is dat er geen toezicht wordt gehouden, maar ook dat er wordt samengewerkt op minder dan 1,5 meter afstand. Verder wordt genoemd dat collega’s zich niet aan de afspraken houden.

30% vindt werken niet meer verantwoord

Ook is gevraagd of de werknemers het nog verantwoord vinden om aan het werk te zijn. In totaal 42% zegt dat dat verantwoord is en 30% vindt van niet. De resterende 28% weet het niet.

Vooral werknemers die op een bouwlocatie werken hebben twijfels of het verantwoord is om nog te blijven werken. Daar hebben ze verschillende redenen voor: 

  • Het is lastig om op het werk 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
  • Als zij samen rijden in een busje naar het werk dan is het afstand houden niet mogelijk.
  • In de kantines zit men vaak dicht op elkaar.
  • Als er bij particulieren thuis wordt gewerkt is vaak niet bekend wat daar de situatie is.

Mogelijk virus meenemen naar andere bouwlokaties

Verder geven enkele werknemers aan dat bouwvakkers werken op uitéénlopende locaties in Nederland en daarmee mogelijk het virus meenemen naar andere plekken. Zij maken zich zorgen over hun eigen gezondheid en die van anderen.

Ook interessant