Inkoop bouw en installatiemateriaal steeds vaker bij de fabrikant Bron: BouwKennis Rol van de handel 2018, Beeld: Shutterstock

Een belangrijke verandering in de bouwsector in de laatste jaren is de (verdere) opkomst van de fabrikant als direct afzetkanaal. Waar vroeger de handel het meest prominente aankooppunt was, wordt de fabrikant steeds meer gezien als een volwaardig alternatief voor het inkopen van bouw- en installatiematerialen. Dat blijkt uit de nieuwe BouwKennis monitor ‘Rol van de handel’.

In 2014 deed BouwKennis ook al onderzoek naar de rol van de handel en daarom is het mogelijk de afgelopen vier jaren met elkaar te vergelijken. Momenteel loopt ongeveer 70% van de totale aankopen via de professionele handel, 20% direct via de fabrikant en ongeveer 10% bij bouwmarkten en andere partijen.

Andere meerwaarde handelaren

De verwachting voor de toekomst is dat verwerkers meer direct bij de fabrikant gaan inkopen en minder bij de handel. Dit hoeft echter niet te betekenen dat de handel haar bestaansrecht verliest. Handelaren zullen alleen wel op een andere manier meerwaarde moeten bieden om de opkomst van nieuwe kanalen te weerstaan.

Er zijn vier algemene afzetkanalen in de sector: direct van de fabrikant naar de verwerker, pure online aanbieders (zoals bijvoorbeeld Amazon), de professionele bouw- en installatiematerialenhandel (“de handel”) en de bouwmarkt. Het belangrijkste afzetkanaal loopt via de professionele handel: ongeveer 70% van de aannemers, E-installateurs, en W-installateurs koopt in via de handel. Dit aandeel is licht gestegen ten opzichte van 2014. Ongeveer 20% koopt direct in via de fabrikant.

Toename verwacht bij online aanbieders

In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt in drie type verwerkers: aannemers, E-installateurs en W-installateurs. Als we kijken naar de tweede groep, zien we dat de meeste E-installateurs weinig verschuivingen verwachten in het speelveld van afzetkanalen. Wel valt op dat meer dan een derde van de middelgrote bedrijven een toename verwacht in de aankoop bij pure online aanbieders. Verder is te zien dat het aandeel verwachte inkopen bij de bouwmarkt flink terugloopt: een vermindering van 23% van de middelgrote E-installateurs en maar liefst 29% van de grote E-installateurs.

Ontwikkeling van de rol van de handel

Het onderzoek is uitgevoerd onder drie verschillende doelgroepen: verwerkende partijen (aannemers, E-installateurs en W-installateurs), fabrikanten en handelaren. De drie perspectieven geven een goed en volledig beeld over de ontwikkeling van de rol van de handel. Behalve de belangrijkste afzetkanalen, geeft het onderzoek inzicht in aankooppunten, merken, logistiek en twee thema’s: system integrators en dienstverlening.

Bron: BouwKennis Rol van de handel 2018

Ook interessant