Meeste bedrijven erbij in de bouw Tekst & foto: Armand Landman

De bouw is de branche waar het afgelopen jaar de meeste bedrijven bij kwamen. Uit nieuwe cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK) blijkt dat er maar liefst 8 procent meer bouwbedrijven bijgekomen zijn in het afgelopen jaar. Verreweg de meeste zijn eenmanszaken.

Nooit eerder waren er zoveel bedrijven in Nederland: op 1 januari 2020 waren er meer dan 2 miljoen ondernemingen. Het aantal bedrijven nam vorig jaar met bijna 100.000 toe, een groei van 5 procent.

Vooral groei zzp’ers

Volgens de Kamer van Koophandel liep vooral het aantal zzp’ers flink op. Er zijn inmiddels ruim 1 miljoen fulltime zelfstandigen in Nederland. De bouw had een groot aandeel in de groei van het aantal bedrijven. De sector groeide het hardst, met maar liefst 8 procent gevolgd door de gezondheidszorg met een stijging van 7 procent. De bouw had in januari 2019 nog 200.795 bedrijven, op 1 januari 2020 waren dat er 216.242. Een jaar eerder groeide het aantal bedrijven ook al met 8 procent.

Ook meeste faillissementen

tegenover de groei staat dat in de bouw ook de meeste faillissementen voorkwamen. Ten opzichte van 2018 nam dit aantal met 9 procent toe, stelt de KVK.

De bouw is ook een van de sectoren met het grootste aandeel niet in Nederland geboren ondernemers. 22 procent van de ondernemers in de bouw komt uit een ander land. Alleen in de horeca (30 procent) en logistiek (27 procent) is dit aandeel nog groter. OP het totaal is dit percentage ook toegenomen, inmiddels is nu 16 procent van alle ondernemers niet in Nederland geboren.

Ook interessant