Onderzoek: 'Huis met hoog energielabel verkoopt beter'

Uit onderzoek van TIAS blijkt dat woningen met een A- of B-label ruim een maand sneller verkocht werden dan huizen met het gemiddelde D-label, zelfs na correctie voor leeftijd, locatie en kwaliteit. Bovendien brengen A- en B-labelwoningen ruim € 7.000,- extra op bij de verkoop.

Van de gelabelde verkopen uit de eerste helft van 2016 bleek ruim 36% voorzien van een ongunstig E-, F- of G-label. Deze woningen stonden gemiddeld genomen 32 dagen langer te koop dan de gemiddelde D-labelwoning. A- en B-labelwoningen verkochten juist een maand sneller dan gemiddeld. Uit het onderzoek blijkt verder dat ook de prijs samenhangt met de uitkomst van nhet energielabel: “Gunstig gelabelde woningen verkochten voor meer, ook wanneer gecorrigeerd werd voor de verschillen in leeftijd, kwaliteit en locatie van de woning. Prijsverschillen zijn het grootst voor de eengezinswoningen: groene (A en B) gelabelde eengezinswoningen verkochten voor bijna € 10.000,- meer dan de gemiddelde eengezinswoning met een D-label. Voor appartementen was deze ‘groene premie’ kleiner.”

Prof. dr. Dirk Brounen, onderzoeksleider van deze labelimpactstudie, vindt dat het energielabel kopers helpt een betere keuze te maken: “Het label helpt kopers die met het blote oog deze verschillen zelf niet kunnen waarnemen om de zuinige woningen te herkennen.” RenovatieProfs-expert Norbert Duijvelshoff concludeerde een aantal weken geleden echter nog dat een woning met Label A zo lek als een mandje kan zijn: “Steeds weer bleek dat de rekensom om Label A te halen belangrijker was dan het comfort en de werkelijke energetische waarde.”

Energielabels

De Rijksoverheid heeft in 2015 alle woningen voorzien van voorlopige energielabels. Dit betekent dat kopers op voorhand een beeld hebben van hun toekomstige kosten ten aanzien van stroom- en gasverbruik op het nieuwe adres. Een energierekening die voor een doorsnee D-labelwoning maandelijks gemiddeld € 150,- bedraagt, varieert volgens TIAS tussen € 35,- en € 180,- voor dezelfde woningen voorzien van A- en G-labels.

TIAS is de business school van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven.


Ook interessant