Oost-Europese bouwvakker gaat evenveel verdienen Foto: Shutterstock

De verschillen in loon, die momenteel nog veelvuldig worden gehanteerd, worden aangepakt. De Europese ministers van Sociale Zaken hebben een akkoord bereikt dat sociale dumping op de arbeidsmarkt, zoals dat wordt genoemd, moet voorkomen. Dat betekent dat bijvoorbeeld een bouwvakker uit Polen vanaf 2021 net zoveel gaat verdienen als een vakspecialist uit Nederland.

Het aanpakken van de verschillen in loon in Europa staat al langer op de politieke agenda, maar nu pas hebben de politici een akkoord bereikt. De minister uit Polen en Hongarije waren het overigens niet eens met de andere bewindslieden en stemden tegen.

Loon volgens CAO

Europese werknemers die in een ander land arbeid verrichten krijgen door het akkoord dezelfde arbeidsvoorwaarden als het personeel uit het gastland. Daardoor moeten ook de gastarbeiders het cao-loon krijgen. Momenteel wordt nog vaak het minimumloon betaald. De duur van de werkovereenkomst wordt beperkt tot een jaar.

Stemming Europees parlement 

Het akkoord is nog niet volledig aangenomen om het Europees Parlement er nog over moet stemmen. Dit lijkt een formaliteit om wordt verwacht dat een meerderheid ermee zal instemmen.

Ook interessant