Personeelstekort bouwbranche stagneert omzet Foto: Shutterstock

Dat de bouwbranche na een magere periode weer in de lift zit, is geen nieuws meer. In het derde kwartaal van dit jaar is de omzetgroei alleen gestagneerd in vergelijking met het derde kwartaal een jaar eerder. De groei kwam uit op 3,1 procent. Die cijfers maakt het CBS bekend in de Kwartaalmonitor bouw.

Ondanks dat de groei minder groot was, mag alsnog de vlag uit. Het derde kwartaal van 2017 was namelijk het twaalfde kwartaal op rij dat er een groei werd behaald. Als reden voor de stagnatie van de groei wordt door veel ondernemers de personeels- en materiaaltekorten die de bouwactiviteiten in de weg staan. Ook staan er een groot aantal vacatures open. Het totaal aantal banen, van zowel werknemers als zelfstandigen, kwam tussen juli en september neer op 526 duizend. Een stijging van tweeduizend vergeleken met het tweede kwartaal. Echter stonden er bijna 13.000 vacatures open. Dit is het hoogste aantal in negen jaar. De arbeidsmarkt voor de bouwbranche wordt steeds krapper. Het grote tekort aan geschikt personeel belemmeren de activiteiten in de branche. Twintig procent van de bedrijven geeft door het personeelstekort de productie te moeten verminderen.

Hogere arbeidskosten

Doordat de vraag naar personeel de prijs van arbeid opdrijft, hebben veel zelfstandigen te kampen met hogere personeelskosten. Ook dit heeft een negatief effect op de productiviteit. De verwachting is dat de tarieven ook in het vierde kwartaal weer omhoog zullen gaan. Overigens is dat sinds 2008 niet meer op grote schaal voorgekomen. In dat jaar was er een recordaantal banen van 620 duizend banen. 

Ook interessant