Van de boerderij naar de bouw Tekst: Marion de Graaff, Tekstbureau ’t Kofschip

Rolien Wisse komt van een boerderij, een omgeving waar een hands-on mentaliteit een voorwaarde is, eigenlijk precies zoals in de bouw. Na de havo begon ze aan de Hanzehogeschool in Groningen met de studierichting architectuur. Maar toen een vriendin vroeg of ze mee wilde naar een open dag van de TU in Eindhoven, bleek dat ook wel erg leuk en stapte ze over.

Dat jaar op het hbo was beslist niet weggegooid. ‘Je leert daar goed tekenen, onder andere in AutoCad’, vertelt Rolien. ‘Dat kwam later goed van pas. Wat ik aan Bouwkunde in Eindhoven zo gaaf vond, was dat je daar een hele integrale bachelor kan doen. Ik koos voor de studierichting Architecture Building and Planning (ABP). We kregen bouwfysica, constructief ontwerpen, vastgoed, architectuur, stedenbouw, en we konden maquettes maken in het werkplaats: heel breed dus.’

Parallellen 

n Delft deed Rolien vervolgens nog de master opleiding Building Technology waarbij ze zich richtte op bouwtechniek en geveltechniek met een technisch-creatieve insteek. Ze studeerde af in de richting binnenklimaat. ‘Een vak dat me in Delft  enorm aansprak was materiaalkunde. Dat is lekker concreet: je hebt een materiaal en wat kun je daar mee? Bouwkunde gaat over dingen bedenken en creëren. Ik zie veel parallellen met de boerderij waar ik vandaan kom. Ook daar zie je letterlijk hoe de aardappels en de suikerbieten groeien. Er zit een plan achter, en dat resulteert na een aantal maanden in een oogst. Heerlijk om zo fysiek resultaat te zien van je werk.’

Integraal kijken

Sinds drie jaar werkt ze bij BAM. ‘Ik heb een combi functie. Als productontwikkelaar bij de afdeling Renovatie Concepten van BAM Wonen werk ik aan de doorontwikkeling van renovatieconcepten voor woningen. Een van de vraagstukken waar we mee te maken hebben, is de stikstofproblematiek. Gasreductie door verduurzamingen heeft een positief effect op de reductie van stikstof. Het aantal woningen in de gebruiksfase verandert niet door verduurzaming, terwijl het gasverbruik voor verwarming wel afneemt. Hierdoor zou je vanuit natuur en milieu oogpunt juist willen verduurzamen in Natura-2000 gebieden. Ik hoop dat de overheid verduurzamingen vrij gaat stellen van AERIUS berekeningen door bijvoorbeeld de stikstofruimte uit de gasbesparingen te benutten. Ook zou een pragmatischer georganiseerde Wet natuurbescherming betreft beschermde soorten een welkome wijziging zijn, bijvoorbeeld door landelijk overcompenserende maatregelen in ruil voor een vlot proces toe te staan. 

Eén strak plan

Als projectmanager houdt Rolien zich bezig met de verduurzaming van appartementencomplexen. ‘We hebben te maken met de vraag van de opdrachtgever enerzijds, en de mogelijkheden die een pand biedt anderzijds’, legt ze uit. ‘We proberen zoveel mogelijk vliegen in één klap te slaan: verduurzamen, achterstallig onderhoud aanpakken, CO2-uitstoot verminderen. Het is soms best een puzzel om te bepalen wat we gaan doen en hoe we dat gaan doen. Een appartementencomplex aanpakken in bewoonde staat brengt bepaalde uitdagingen met zich mee. Het gaat om veel aspecten tegelijk: van de efficiëntie van de installaties tot aan de isolatie van de gevel en de staat van het schilderwerk. Alle betrokken partijen hebben hun eigen expertise en ideeën over het pand, maar de projectmanager moet ervoor zorgen dat het één strak en financieel haalbaar plan wordt waar opdrachtgever en bewoners tijdens en na de oplevering blij mee zijn. Ik zit veelal op kantoor, of nu door de coronamaatregelen thuis, om zo’n plan uit te werken, maar voor de schouw, tijdens de uitvoering en bij de inspectie ben ik natuurlijk op locatie aan het werk.’

Energie

Rolien doet haar werk met heel veel plezier. ‘BAM is een grote organisatie, waar ik eventueel ook nog door kan groeien. We hebben een leuk team, en ons werk doet ertoe, we dragen bij aan die enorme opgave om de bestaande bouw te verduurzamen. Dat voelt goed. Ik krijg er heel veel energie van om samen met collega’s mooie projecten te realiseren. Op dit moment begeleid ik een afstudeerder, ik kan me voorstellen dat ik daar in de toekomst meer mee ga doen. Ik wil zeker met de inhoud bezig blijven en fysiek resultaat blijven zien, alleen organiseren en met de cijfers bezig zijn of vooral rapportages maken is niks voor mij.’ 

Ook interessant