Veel ziekmeldingen in de bouw sinds maatregelen Corona

Sinds de maatregelen rond Corona van kracht zijn wordt mensen met ziekteverschijnselen gevraagd niet op hun werk te verschijnen. Bij twee op de vijf bouwbedrijven ligt het ziekteverzuim daarom nu hoger dan gebruikelijk. Normaal in deze tijd van het jaar worden bij bedrijven met 5 of meer personeelsleden 2 op de 100 werknemers ziek werden gemeld. Bij de bedrijven met een hoger ziekteverzuim is het aantal ziekmeldingen vijfmaal hoger. Dat blijkt uit de eerste 'ervaringsmonitor' over de coronacrisis die het Economisch Instituut voor de Bouw heeft opgesteld.

Binnen deze groep hebben bij b&u-bedrijven 10 op de 100 werknemers zich ziekgemeld en bij gww-bedrijven 8 op de 100. Bij de werknemers geeft ruim 10% van het bouwplaatspersoneel en 5% van het uta-personeel aan zich in de afgelopen maand (uit voorzorg) te hebben ziekgemeld. 

Problemen rond de aanvoer 

Ook leveranciers en transporteurs ervaren de gevolgen van corona. Meer dan de helft van de bedrijven ervaart problemen rond de aanvoer van bouwmaterialen. Bij b&u-bedrijven zijn de problemen groter dan bij bedrijven in de gww en zzp'ers. Bij ongeveer twee op de tien bedrijven leidt dit tot vertraging in de doorlooptijd van de projecten. 

De bouwsector geeft breed gehoor aan de oproep tot maatregelen om de gevolgen van verspreiding van corona te beperken. Bij twee op de vijf bedrijven met personeel werken mensen thuis. Dit betreft alleen het kantoorpersoneel (uta-beroepen). Naar schatting werkt bijna 20% van het uta-personeel in de bouw thuis. Op de bouwplaats is thuiswerken geen alternatief, maar hier worden wel verschillende maatregelen genomen om de verspreiding tegen te gaan. 

Geen massale uitstroom buitenlanders

Een massale uitstroom van buitenlandse bouwvakkers als gevolg van de corona-uitbraak, blijft vooralsnog uit. Volgens onderzoek door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) was het vertrek van bijvoorbeeld Polen, Roemenen en Bulgaren afgelopen weken beperkt.

Toen in Nederland de eerste coronamaatregelen werden doorgevoerd, waren er nog veel geluiden dat buitenlandse arbeidskrachten massaal zouden terugkeren naar hun land van herkomst. In de bouw lijkt hiervan nog geen sprake, concludeert het EIB nu op basis van een enquête.

Van de 170 ondervraagde bedrijven met personeel zag slechts zo'n 10 procent het aantal arbeidskrachten van over de grens teruglopen. Daarnaast merkte ongeveer 20 procent van de 170 ondervraagde zzp'ers dat er de laatste tijd minder buitenlanders aan de slag zijn op de bouwplaats.


Ook interessant