Vanaf 1 januari 2021 gelden er nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwbouw; de BENG eisen. Na precies vijfentwintig jaar nemen we afscheid van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) gaan onder meer uit van de energiebehoefte in kWh per vierkante meter per jaar (BENG 1). Maar er worden tegelijkertijd ook eisen gesteld op het gebied van het maximale primaire fossiele energiegebruik (BENG 2) en het minimale percentage hernieuwbare energie (BENG 3). Een nieuwe uitdaging voor de bouw.

Anders ontwerpen en bouwen
De invloed van het gebouwontwerp op de energieprestatie is onder de nieuwe BENG-eisen veel groter dan onder de EPC-rekenmethodiek. Daarnaast zorgt het Klimaatakkoord voor een forse toename van lage temperatuur verwarmingssystemen. Daarbij is goede schilisolatie onontbeerlijk. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zal bovendien aantoonbare kwaliteit afdwingen in de bouwsector.
Lees meer op rockwool.nl/beng

Welke BENG-eisen gaan er gelden?
Op onze website hebben alle eisen op een rij gezet, zoals die vanaf 1 januari 2021 worden opgenomen in Bouwbesluit 2012. Aanvullend op de BENG-eisen is er voor nieuw te bouwen woningen een grenswaarde voor TOjuli.
Lees meer op rockwool.nl/beng

BENG referentiewoningen
Voor een aantal veel voorkomen gebouwtypen heeft ROCKWOOL NTA 8800 berekeningen uitgevoerd met verschillende energieconcepten. De toegepaste type woningen zijn afkomstig uit de door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opgestelde BENG-voorbeeldwoningen.
Lees meer op rockwool.nl/beng

Eenvoudig BENG Rc-berekeningen maken
Bij de nieuwe BENG-eisen wordt verwezen naar de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800. Deze methode vervangt een aantal huidige normen, waaronder de NEN 7120 waarmee de EPC wordt bepaald en de NEN 1068 voor de thermische isolatie van gebouwen. Heb je al projecten met een vergunningsaanvraag in 2021? Dan kun je nu al Rc-waarden berekenen volgens de nieuwe norm met onze gratis Rekenhulp.
Lees meer op rockwool.nl/beng

Technisch advies
Wil je meer weten over, of heb je behoefte aan technisch advies rondom het thema circulair en kostenefficiënt ontwerpen volgens BENG? Download onze gratis brochure of vraag een vrijblijvend advies gesprek aan met onze technnisch specialisten. Dit kan via onze website rockwool.nl/beng of via de groene 'meer informatie' button op deze pagina.

Productspecificaties

Merk
ROCKWOOL
Om een document te downloaden, hebben we eerst je gegevens nodig, deze worden gevraagd zodra je een download aanklikt.

Over ROCKWOOL B.V.

ROCKWOOL B.V.

ROCKWOOL B.V. maakt deel uit van de ROCKWOOL Group. Als Benelux organisatie met 1 fabriek en 1.200 medewerkers leveren wij geavanceerde isolatiesystemen voor gebouwen.

Bij de ROCKWOOL Group willen wij het leven van iedereen die met onze oplossingen in aanraking komt verrijken. Door onze expertise zijn we in staat een groot aantal belangrijke hedendaagse uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en ontwikkeling aan te gaan – van reductie van energieverbruik en geluidsoverlast tot bescherming tegen brand, waterschaarste en overstromingen.  

Ons productaanbod weerspiegelt de diversiteit van wereldwijde behoeften en helpt onze partners tegelijkertijd bij het verkleinen van hun CO2-voetafdruk.

Steenwol is een veelzijdig materiaal en vormt de basis van al onze bedrijven. Met ongeveer 11.000 enthousiaste collega's in meer dan 39 landen zijn wij wereldmarktleider op het gebied van steenwoloplossingen – van bouwisolatie tot akoestische plafonds, van externe gevelbekledingsystemen tot oplossingen voor glastuinbouw, van speciaal geëngineerde vezels voor industrieel gebruik tot isolatie voor de procesindustrie, scheepvaart en offshore.

Lees meer over ROCKWOOL B.V.

Stel de leverancier ROCKWOOL B.V. een vraag over dit product

Meer vergelijkbare producten